I pojištění nemovitosti na pronájem má svá pravidla

Plnou pojistnou ochranu nemovitosti na pronájem nezajistí pouze jeden druh pojištění. V praxi je třeba pro dostatečné krytí pojistných rizik zkombinovat několikero pojištění nebo využít balíček přímo připravený od pojišťovny.

Vydáno: 21. 9. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Čemu se ale při uzavírání takového pojištění vyplatí věnovat pozornost, je, aby měl nájemník nemovitosti pojištěnou odpovědnost vůči třetím osobám z běžného života a připojištění odpovědnosti na pronajaté věci v souvislosti s bydlením. Pojišťovny poskytují pojistnou ochranu nemovitostem na pronájem obdobně jako běžným nemovitostem. Jediné, co řeší, je doba obývání či užívání bytu nebo rodinného domu.

„Pojišťovna v rámci pojištění řeší pouze to, zda je nemovitost obývána trvale, či nikoliv. Obecně jde o to, aby byla nemovitost užívána například šest nebo devět měsíců v roce k bydlení. Pokud to daná nemovitost nesplňuje, musí být uvedeno, že není trvale obývána nebo je užívána pouze rekreačně,“ vysvětluje finanční analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Upozorňuje, že se pojišťovny liší v přístupu ke klientům. Některé podle něj mohou v případě rekreačního užívání i snížit pojistné limity nebo použít jiný výpočet pro stanovení ceny pojistného.

„Většina pojišťoven to ale má řešeno ‚balíčkově‘, aby klient na nic nezapomněl. Pokud si klient vybere nejlepší nebo nejvyšší balíček, tak je obvykle krytý na všechno, co pojistný trh nabízí,“ říká.

Co je důležité u pojištění nemovitosti na pronájem
Základním krokem k zajištění pojistné ochrany nemovitosti a nejenom té na pronájem, je pojistit si bytovou jednotku nebo rodinný dům jako takový. Pojišťovna neřeší nemovitosti na pronájem jako speciální kategorii. Pojištění nemovitosti i té na pronájem kryje běžná rizika, jakou jsou živelní pohromy, vodovodní škody, škody způsobené odcizením, vandalismem, přepětím, zkratem. To znamená, že se takové pojištění vztahuje i na pevné příslušenství nemovitosti, tedy například na kuchyňskou linku, vestavěné skříně, okna či dveře. Zde ale také platí, že vestavěné spotřebiče nemusejí být vždy součástí pojištění nemovitosti, právě v tom se jednotlivé pojišťovny liší.

Dále je namístě, aby si majitel nemovitosti na pronájem pojistil i své vybavení poskytnuté nájemníkovi do užívání. Možná ještě podstatnější je pak to, aby měl nájemník pojištěnou odpovědnost vůči třetím osobám z běžného života a pojištění odpovědnosti na pronajaté věci v souvislosti s bydlením. Případy, kdy nájemník vytopí sousední byty nebo jim způsobí škodu požárem, nejsou v praxi ničím výjimečným.

„Nájemník si může také pojistit odpovědnost vůči majiteli, pokud by mu neúmyslně poškodil jeho majetek. To pokrývá pojištění odpovědnosti na pronajímané věci, ale to u nás umí pouze některé pojišťovny,“ dodává Jiří Matusík.

Nájemník se nechce pojistit
Ne každý nájemník je ideální, a ne s každým se dá vždy rozumně dohodnout. Pokud by tedy odmítl uzavřít pojištění odpovědnosti, a to z jakéhokoliv důvodu, neměl by se majitel nemovitosti nechat odradit či přesvědčit o zbytečně vynaložených finančních prostředcích na pojištění. Podle Jiřího Matusíka si majitel bytu povinnost pojištění nájemníka může dát do smlouvy o pronájmu. Také to může vyřešit tím, že sám sjedná pojištění odpovědnosti pronajímatele a tím sám pojistí nájemníka pro případ, že by něco způsobil třetím osobám.

„Tato varianta v některých případech přitom kryje také situaci, kdy nájemník při užívání neúmyslně poškodí právě pronajímaný byt,“ dodává.

V souvislosti s pojištěním nemovitosti na pronájem je třeba upozornit na to, že pojišťovny nekryjí škody vzniklé běžným opotřebením. Nebo i ty, které nájemník způsobí úmyslně nebo k nimž došlo postupem času.

Jak je to u nemovitosti zatížené hypotékou
Stejná pravidla u pojištění platí i u nemovitostí zatížených hypotečním úvěrem jen s tím rozdílem, že bude pojištění vinkulováno ve prospěch financující instituce. Tím, že pojišťovny neřeší, jestli je nemovitost pronajímaná, nebo není, pojištění jako takové pro banku vypadá stejně. Pokud je pojistník a pojištěný (například v případě bytu na pronájem na hypotéku) odlišný, tak i pojištěný musí dát souhlas s vinkulací, který se dokládá pojišťovně.

Zdroj: e15.cz